ASSETMANAGEMENT
VOOR ERFPACHT

OVER ASSETMANAGEMENT

Assetmanagement betreft de activiteit waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het optimaal beheren van de assets en de daarmee verbonden prestaties. DNGB servicer is gespecialiseerd in het beheren van erfpachtcontracten. DNGB servicer levert deskundigheid en services en voegt kennis en expertise toe aan erfpacht. Erfpachters, waarvan DNGB servicer het contract beheert krijgen online toegang hun eigen dossier. Door onze ervaring en bijzondere positie in de markt bieden wij unieke oplossingen voor erfverpachters en erfpachters.

OVER ERFPACHT

Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens ander onroerende zaak te houden en te gebruiken (artikel 5:85 lid 1 BW). Na eigendom moet het erfpachtrecht als het meest omvattende gebruiks- of genotsrecht met betrekking tot onroerende zaken worden beschouwd. Een erfpachtcontract is over het algemeen een langdurige overeenkomst tussen een erfpachter en een grondeigenaar (erfverpachter). Het managen van het erfpachtcontract vergt een specifieke aanpak, gericht op de relatie met uw klant (erfpachter) met het erfpachtcontract als de basis.

ERFVERPACHTER

Erfpacht kan worden uitgegeven door gemeente, door woningcorporaties, door Staatsbosbeheer en in toenemende mate ook door particulieren en private organisaties. Door het uitbesteden van het beheer van erfpachtcontracten kunt u meer tijd aan uw kernactiviteit besteden of meer flexibiliteit in de eigen dienstverlening creëren. Toetsen en rapportages geven u inzicht in ons werk. Profiteer van onze kennis en expertise.

ERFPACHTER

Grondeigenaren die het beheer uitbesteden aan DNGB servicer zijn bereid het erfpachtcontract transparant te maken. Dit houdt in dat de erfpachter ten alle tijde de benodigde inzicht krijgt in zijn situatie met betrekking tot de woning en inzicht heeft in de voorwaarden van het contract. Alle relevante documenten behorende bij de woning en het erfpachtcontract zijn direct online beschikbaar. Documenten die een erfpachter met betrekking tot zijn woning direct kan bekijken zijn onder andere: koopovereenkomst, eigendomsbewijs, erfpachtvoorwaarden, kadastrale gegevens, hypotheekakte, bodemrapport, fiscaal jaaroverzicht van de erfpachtcanon.